Blokkjeder og kryptovaluta – En reddende engel?

Vi lever i en verden der korrupsjon og urettferdighet dominerer i så alt for mange land. Hver dag jobber ulike organisasjoner natt og dag for å løse disse problemene. Dette har ført til noe bedring noen steder, men man er fortsatt langt unna mål. Korrupsjonen og urettferdigheten kommer i stor del av at man har manglende tillitt til tredjeparter som blant annet banker. Denne såkalte umulige oppgaven kan nyere teknologi snart ha svar på.  Teknologien kalles for blokkjeder og kryptovaluta, og det er nettopp disse to fenomenene dette blogginnlegget skal handle om. Før jeg forklarer hvordan dette kan løse store verdensproblemer, er det viktig å få et innblikk i hva disse to fenomenene er for noe. 

Kryptovaluta og blokkjeder 
En enkel analogi for å forstå blokkjede-teknologien er et Google Doc. Når vi oppretter et dokument og deler det med en gruppe mennesker, distribueres dokumentet i stedet for å bli kopiert eller overført. Dette skaper en desentralisert distribusjonskjede som gir alle tilgang til dokumentet samtidig. Ingen er utelukket og venter på endringer fra en annen part, mens alle modifikasjoner på dokumentet blir registrert i sanntid, noe som gjør endringene helt gjennomsiktige (bulltin.com).

Selvfølgelig er blokkjeder mer komplisert enn et Google Doc, men analogien er passende fordi den illustrerer tre kritiske ideer om teknologien:

Blokkjede forklart: EN RASK OVERSIKT

 • Digitale eiendeler distribueres i stedet for kopieres eller overføres.
 • Eiendelen er desentralisert, og gir full tilgang i sanntid.
 • En gjennomsiktig hovedbok for endringer bevarer dokumentets integritet, noe som skaper tillit til eiendelen (bulltin.com)

Videoen nedenfor illustrerer hvordan disse blokkjedene fungerer  

Innenfor blokkjeder kommer kryptovaluta. Kryptovaluta er en betalingsmåte som kan byttes online mot varer og tjenester. Mange selskaper har utstedt sine egne valutaer, ofte kalt tokens, og disse kan handles spesifikt for varen eller tjenesten som selskapet tilbyr. Tenk på dem som du ville spille arkade-tokens eller casinobrikker. Du må bytte ekte valuta for kryptovalutaen for å få tilgang til varen eller tjenesten. 

Nå som jeg har gitt dere et lite innblikk hva disse fenomenen er, samt hvordan dette fungerer skal jeg nå gå dypere inn på hvordan dette kan løse ulike utfordringer i verden. 

Hvordan kan kryptovaluta og blokkjeder løse viktige utfordringer i verden
Et kontinent som har mange utfordringer knyttet til korrupsjon og urettferdighet er Afrika. Dette fører til at det blir stor forskjell på rik og fattig. Heldigvis er Afrika kanskje det kontinentet med størst utvikling innenfor teknologi. For å belyse dette faktum vil jeg trekke inn Akon City, som blir omtalt som «the biggest impact in Africa». 

Akon City er en by i Senegal opprettet av den annerkjente rapperen Akon. Dette er ikke en helt vanlig by, men en krypto-by. Denne byen vil bestå av en valuta alene og går under navnet «Akoin». Dette sa Akon om krypto-byen:

«Det viktigste de vil kunne få gjennom kryptovaluta, er uavhengighet, og jeg tror at det å være i posisjon til å ta dine egne økonomiske beslutninger er nøkkelen. For mange av de tingene som er i Afrika, er ikke kontrollert av afrikanere, sa han i forbindelse med lanseringen» – Akon

Men hvorfor er nettopp dette «the biggest impact in Africa»?

…..Jo, med dette vil folket i Afrika få mer makt, der en 3.part utgår. Dette vil være til stor hjelp til blant annet banker. Blokkjedene vil kunne redusere prosessring- og vertifiseringskostnadene ved å eliminere behovet for tredjeparten. I tillegg til dette er tredjeparten ofte enorme selskaper fra velstående land som gjør at det blir korrupsjon i Afrika, dette fordi de tar store deler av naturressursene, der de etterlater restene til feil mennesker. Her vil med andre ord Akon City bestemme over Akon City, der krypto-valutaen vil bidra til å redusere risiko, samt utelukke svindel. 

Akon reveals new plans for his 2000-acre, cryptocurrency-powered 'Akon City' in Senegal | London Evening Standard | Evening Standard

Kan dette fungere i Norge?
Vi vil også få nytte av blokkjeder i Norge, men i kontekst med Afrika vil det bli brukt på en litt annen måte. Her vil Blokkjedene brukes til å effektivisere offentlige og private oppgaver.  I artikkelen «Blokkjeden – på tide å ta grep?» skrevet av Hilde Lovett i Teknologirådet blir det trukket frem hvordan blokkjeder vil være effektivt for Norge. Her trekker hun inn fire punkter: 

 • Holde rede på verdier: Holde orden på dokumenter av verdi som sertifikater, tillatelser og vitnemål
 • Sporing i industri og handel: Større åpenhet og enklere forflytning av varer over grenser. Aktører som vareprodusenter, redere, havner og tollmyndigheter får full oversikt over frakten i sanntid
 • Smarte kontrakter: kan brukes til å forhindre korrupsjon og sikre raskere pengeflyt ved at bistandspenger låses til mat, helse eller utdanning. 
 • Deling av data: Brukere av en digital tjeneste kan få kontroll over egne data gjennom verktøy for transparens, åpenhet og brukersamtykke.

Med dette vil det være tydelig at blokkjeder har ekstreme fordeler for både «veldstående» land og områder med mye korrupsjon. MEN er det egentlig noen utfordringer innenfor blokkjeder og kryptovaluta? 

Ulemper?
I samme artikkel trekker Lovett inn ulike utfordringer som oppstår ved denne teknologien, der det er spesielt tre utforinger hun trekker frem

 • Hvitvasking og ulovlig virksomhet: Det er mulig å opptre anonymt i åpne blokkjeder, og det kan derfor være mulig å bruke dette til ulovlig virksomhet som hvitvasking og skatteunndragelse (teknologirådet.no).
 • Ustabil valuta: Kryptovalutaen Bitcoin har til nå hatt store svingninger. Dette kommer av at enkeltindivider, institusjoner eller myndigheter har ansvaret som fører til at troverdigheten svekkes. I tillegg er det ekstremt ressurskrevende, der man trenger enorme data mengder for å få dette til (teknologirådet.no).
 • Ansvar flyttes: Blokkjeden kan gi brukerne større råderett og kontroll over egne data, men flytter samtidig ansvaret. Man risikerer å miste verdier for alltid hvis man f.eks. mister passordet eller skifter mobiltelefon (teknologirådet.no). 
Uholdbar uenighet om hvitvasking

Konklusjon = Reddende engel for noen, ikke helt nødvendig for andre. Jeg vil derfor konkludere med at blokkjeder og kryptovaluta er fremtiden og kanskje den største teknologien siden internett. Dette mye på grunn av at den kan ha såpass mye å si for land som sliter med korrupsjon og urettferdighet. I velstående land som Norge bør man være litt mer forsiktig og det er viktig å begynne på riktig sted. Jeg vil med det avslutte med å sitere Lovett som skriver at blokkjedeteknologien ikke kan brukes i Norge helt enda ettersom vi har såpass gode registre og høy tillitt til befolkningen. Det vil derfor være viktig å starte smått, der man bør begynne med Offentlige registre, Deling av helse data og Dynamisk regulering. 

Sebastian

Kilder: 

https://builtin.com/blockchain

https://www.nerdwallet.com/article/investing/cryptocurrency-7-things-to-know

https://e24.no/teknologi/i/RRBj7x/artisten-akon-starter-krypto-by-blir-et-ekte-wakanda?utm_content=vgnett&utm_medium=social%20media&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2UV1cRUuCd9MNvPTQ5K6595FyBee0w2aLic_N3YE2j40iYKeG0wj4vke4#Echobox=1579620988

https://www.accenture.com/pl-en/insight-blockchain-technology-how-banks-building-real-time

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

En tanke om “Blokkjeder og kryptovaluta – En reddende engel?

 1. Heisann Sebastian 🙂

  Flott innlegg!!
  Dette var et veldig fint innlegg, der du legger frem teknologien på en veldig interessant måte. Jeg liker at du sammenligner teamet med noe hverdagslig som de fleste er kjent med, det gjør det lettere for mange å forstå hva det a handler om.

  Jeg liker også at du viser til relevante eksempler der teknologien kan bidra til det bedre, fremfor å bare legge frem en forklaring på teknologien.

  Det er også fint at du drøfter både for og i mot, samt at du trekker inn veldig relevante kilder i drøftingen din. Likeså er det fint at du trekker inn egne refleksjoner rundt temaet, fortsett gjerne med det, og trekk inn egne erfaringer rundt temaene også.

  Bra jobbet, stå på 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *