Første forelesning – En oppsummering

I dag startet vi del to av valgfaget, Digital Markedsføring. Denne delen handler om sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Cecilie Staude er foreleseren vår, og som ved Arne Krokan sin del har Staude oppfordret oss til å publisere to blogginnlegg hver uke. Ettersom at dette er første uke kommer jeg til å begynne med en liten oppsummering av hva Staude pratet om i den første forelesningen. I mine neste blogginnlegg vil det bli mer fokus på ulike aspekter vedrørende en selvvalgt virksomhet. 

Staude startet forelesningen med å forklare hva vi skulle gjøre i denne modulen, det gjorde hun ved å si dette: 

Vi skal fokusere på hvordan en virksomhet kan bruke sosiale medier som kommunikasjons-kanaler for klimakommunikasjon for å styrke sosial valuta. Og hvordan virksomheter kan lytte for å levere verdi til sine målgrupper, hvordan de kan fortelle historier som skaper tillit, samt hvordan de selv, eller sammen med interessenter, kan skape sosiale objekter som engasjere og støtter virksomhetens forretningsmål med det mål å utløse gevinster og få konkurransefortrinn – Staude

Kraften i sosiale medier 
Videre gikk hun dypere inn på barrierer for klimakommunikasjon, og med andre ord var dette kognitive barrierer. Det var fem ulike løsningen på disse barrierene, og den vi skulle fokusere mest på var Løsning 1: «kraften i sosiale nettverk». Kraften i sosiale nettverk handler i bunn og grunn om at alle brukere har mulighet til å generere eget innhold. Dette skaper verdi av den grunn at deltagerne utveksler holdninger og erfaringer ved bærekraftig forbruk og bærekraftig utvikling. Innenfor dette aspektet ble det forklart en sentral teori, denne teorien var Media Richness Theory som ble utviklet i 1984 av Richard L. Daft og Robert H. Lengel. Media Richness Theory er definert som en teori som utforsker hvordan former for medier passer til forskjellige kommunikasjonsformål. Den argumenterer for at medier som er «rike», er best for å løse tvetydige problemer med høy kompleksitet, mens «magre» medier er best for å kommunisere enkle, sikre og utvetydige meldinger. Denne modellen kan man se nedenfor.

Bilderesultater for media richness model
Bildet er hentet fra Wikipedia

Som man ser i modellen ovenfor er face to face kommunikasjon den mest effektive. Mye av grunnen til dette er at det blir viktig å skape personlige relasjoner mellom en virksomhet og målgruppe. Dette har ført til at det blir vanligere å kommunisere med andre i sosiale nettverk enn å kommunisere med selve virksomheten. Av den grunn velger fler og fler virksomheter låne kanalplass hos digitale influencere. Mye av dette for å kunne kommunisere med mulige kunder, eller få mulige kunder til å «høre på» en person man «ser opp til» eller liker. 

Kundereisen
Det siste Staude snakket om i denne forelesningen var hvordan medieutviklingen påvirket kundereisen i tre faser: 

  • Fase 1: Før-kjøps-fasen: Man anerkjenner et behov –  bruker google eller sosiale medier til å søke etter behovet – Finner forskjellige alternativer og vurderer disse i henhold til anmeldelser og omtaler. 
  • Fase 2: Kjøps-fasen: Utløse handling
  • Fase 3: Etter-kjøps-fasen: Brukeropplevelse av produkt/tjeneste  Vil man selv anmelde produktet eller tjenesten man kjøpte? 

Gjennom kundereisen møter man ulike kontaktpunkter. Staude forklarte at det var fire ulike kontaktpunkter: 

  • Kontaktpunkt eid av merkevaren: Nettside, chatbots, epost, kundeklubber, reklame, elementer i merkedsøføringsmiksen 
  • Kontaktpunkt eid av partnere: Leverandørers kontaktpunkter, utsalgssteder for produkt 
  • Kontaktpunkt eid av kunde Kunden selv, og andre preferanser som ikke kan styrkes av virksomheten/merkevare
  • Sosiale/eksterne kontaktpunkter: Sosiale medier, forbrukeranmeldelser, rollemodeller/opinionsledere, influencere. 

Oppsummering
Alt i alt syns jeg første forelesning var veldig interessant og spennende, der vi har en foreleser som virkelig brenner for dette emnet. Videre ser jeg frem til å lære mer om bærekraft, samt hvordan ulike merkevarer er helt avhengig av å utvikle seg for å overleve. Som nevnt kommer mine neste blogginnlegg til å handle om ulike aspekter vedrørende en selvvalgt virksomhet. 

Sebastian

Kilder:

Å kartlegge kundereisen hjelper deg med å lykkes

Heggernes, Tarje; Digital forretningsforståelse (2020)

Social Media for Social Change A Transformative Consumer Research Perspective

https://forskning.no/partner-psykologi-handelshoyskolen-bi/5-barrierer-mot-klimatiltak/453056

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *