Zara sin aktiviteter på sosiale medier & interessenter

Jeg har i de tidligere blogginnleggene skrevet om Zara Join Life og i hvilken grad Zara implementerer dette i sin markedsføring. Det er en stund siden jeg har skrevet et blogginnlegg nå, så jeg vil anbefale deg som leser å sjekke ut mine to tidligere blogginnlegg som omhandler Zara, henholdsvis: Pris < Bærekraft Er bærekraft implementert i Zara sin markedsføring?

I dette blogginnlegget skal jeg gå litt dypere inn på Zara sin markedsføring, der jeg skal fokusere aktiviteten deres på sosiale medier. Videre skal jeg skrive litt om interessenter, og hvilke interessenter som er mest viktigst for Zara i henhold til bærekraft. 

Zara og sosiale medier

What is social media? Here are 34 definitions... | Econsultancy
Bildet er hentet fra https://econsultancy.com/what-is-social-media-here-are-34-definitions/

For å kartlegge virksomhetens bruk av sosiale medier og nettverk i dag skal jeg nå foreta en SWOT-analyse. Kort forklart er en SWOT-analyse er et enkelt, men nyttig rammeverk for å analysere organisasjonens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Det er et verktøy som hjelper med å bygge videre på det du gjør bra, adressere det du mangler, minimere risikoen og utnytte størst mulig fordel av sjansene for suksess  (Mind Tools Content Team u.d.).

Zara er aktive på flere kanaler, der de blant annet har 42,7 millioner følgere på instagram og 29 millioner likes på Facebook. Før jeg setter i gang med SWOT-analysen vil det være verdt å nevne at Zara vanligvis ikke bruker ressurser på markedsføring på ulike sosiale kanaler (Nick u.d.). 

Styrker 
Hovedstyrken til Zara er det faktum at de er en av de aller største kleskjeder. Bedriften har i lang tid holdt på med fastfashion, som betyr at de kommer med nye kolleksjoner fortløpende. Zara overvåker verdenskjente designmerker, og deretter kopiserer deres desing som etter hvert selges for en billigere penge hos Zara. I tillegg til dette kom Zara i 2015 med Zara Join Life, som var et tiltak for å nå målet om å bli 100% bærekraftige innen 2025 (mer om dette kan leses her). Når det kommer til sosiale medier, vil det være fristende å påstå at Zara ikke bruker spesielt mye ressurser på disse kanalene. Ennå har de flere titalls millioner følgere både på Facebook og Instagram. Artikkelen “How Zara sells out 450+ million items a year without wasting money on Marketing” belyser nettopp dette. Forfatteren trekker frem at Zara velger å hele tiden spille på styrken til merkevaren i stede for å publisere kampanjer og slikt på sosiale medier (Nick u.d.)

Svakheter 
Når man leser suksesshistoriene til Zara om hvor bra de har klart seg ved å være inaktive på sosiale medier, vil det være vanskelig å se visse svakheter hos Zara. Hvis man ser litt uten ifra og hvordan ting utvikler seg kan man klare å identifisere noen. Markedsføring på sosiale medier er en kostnadseffektiv måte for utrolig mange bedrifter, der man lett når ut til ekstremt mange. Dette hjelper både store og små bedrifter med å selge mer, samt dele eventuelle nyheter til forbrukere. Med dette kan man trekke en rød tråd mellom suksess og sosiale medier, og det er ingenting som tilsier at Zara ikke kan bli mer suksessfulle enn det de er nå. Med andre ord kan sosiale medier hjelpe Zara å bli mye større, samt fortsatte å ta store markedsandeler. 

Muligheter 
I 2015 ble Zara Join Life introdusert. Dette skulle være en viktig indikator når det kom til å nå målet om å bli 100% bærekraftig innen 2025. For å bli 100% bærekraftig hjelper det ikke bare å ha bra tiltak, men også få med forbrukere med på laget. Forbrukere blir ikke informert av seg selv og kanaler som virkelig deler effektivt ut informasjon, er sosiale kanaler. Dette er noe imot Zara sin allerede velfungerende forretningsmodell, men jeg mener det vil være vesentlig å markedsføre det bærekraftige tiltaket for å nå målet. 

Trusler
Zara er som nevnt en ekstremt mektig merkevare, som utvikler seg i en veldig riktig retning. Jeg mener med det at den største trusselen til Zara per i dag er dem selv. Dette kommer mye av det satte målet om å bli 100% bærekraftige innen 2025. Virksomheten er riktignok på god vei, men det er fortsatt et lag vei å gå. Ettersom de ikke tar i bruk markedsføring på sosiale kanaler, kan dette senke prosessen. Med dette mener jeg at hvis de ikke når det satte målet innen 2025 kan det være en negativ indikator for virksomheten. Informasjon vil gå tapt til forbrukeren og man kan risikere å få et rykte om å drive med grønnvasking. 

De viktigste interessentene til Zara 

What is a Stakeholder? 6 Things You Should Know - Government Executive
Bildet er hentet fra IQONCEPT/SHUTTERSTOCK.COM

For å kartlegge de viktigste interessentene til Zara har jeg gjennomført en stakeholder analyse. En slik analyse blir introdusert av Edward Freeman i Youtube videoen «what is stakeholder theory» og er et effektivt verktøy for å kartlegge de sterke interessentene som har mest makt og ressurser (Freeman 2019). De fire interessentene jeg har valgt som viktigst er henholdsvis: Samarbeidspartene, Kunder, Eiere/investorer og Ansatte. Grunnen til at jeg har valgt dette skal jeg diskutere ytterligere i de neste avsnittene. 

Samarbeidspartnere:
Å ha gode samarbeidspartnere vil være viktig for Zara hvis de skal kunne oppnå målet om å bli 100% bærekraftig innen 2025. Ifølge Zara Join Life sine nettsider de å samarbeide med flere ulike organisasjoner som jobber for bærekraft. Derfor vil det være viktig at virksomheten viser de ulike samarbeidspartnerne at prosessen deres i henhold til målet, gir god avkastning og godt omdømme i henhold til det gitte målet.

Kunder:
Det er ekstremt viktig for Zara å være attraktive overfor kundene for å kunne skape god lønnsomhet. For at Zara skal kunne oppfattes som attraktive vil det være viktig at virksomheten tilbyr produkter som produseres på en bærekraftig måte, samt er i tråd med dagens motebilde. Artikkelen «why is sustainable fashion expensive explained» forklarer hvorfor bærekraftige produkter koster mer enn ikke bærekraftige produkter. For å ikke miste kunder vil det være vesentlig for Zara å informere forbrukerne om dette (BOSE SIMONE 2021). 

Ansatte 
De ansatte er en veldig viktig interessent for Zara. Det å jobbe for en bedrift som arbeider for en grønn vekst vil være en attraktiv arbeidsplass. Fornøyde og tilfredsstilte ansatte vil påføre en god arbeidsmoral innad i bedriften som igjen vil dyrke kvalitet på arbeidsplassen. 

Investorer: 
For eiere og investorer er det først og fremst viktig at Zara oppnår god lønnsomhet og tjener penger. I dagens samfunn har bærekraft blitt en indikator på mulig profitt, da dette har blitt viktigere for kundene (Granskog 2020)

Konklusjon av interessenter 
Hovedgrunnen til at jeg valgte disse fire interessentene som mest viktig er mye grunnet Zara sitt mål om å bli 100% bærekraftige innen 2025. Har man ikke disse fire interessentene med seg når det kommer til dette målet, vil målet være så og si umulig å oppnå.

Oppsummering
Jeg har nå skrevet mitt siste blogginnlegg i modulen sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv. Jeg vil med det takke Cecilie Staude for gode og lærerike forelesninger. Neste uke starter vi på ny modul som skal omhandle E-varehandel og der skal Karl Philip Lund være foreleser. 

Sebastian

Kilder

BOSE SIMONE , DURVA . 2021. why is sustainable fashion expensive explained. 21 Januar . Funnet Mars 16, 2021. https://zerrin.com/why-is-sustainable-fashion-expensive-explained/.

Freeman, Edward . 2019. What is Stakeholder Theory? 1 oktober . Funnet mars 16, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=bIRUaLcvPe8.

Granskog, Anna. 2020. Survey: Consumer sentiment on sustainability in fashion. 17 juli. Funnet Mars 16, 2021. https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/survey-consumer-sentiment-on-sustainability-in-fashion.

Mind Tools Content Team . u.d. SWOT Analysis How to Develop a Strategy For Success. Funnet mars 2021, 17. https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm.

Nick. u.d. How Zara sells out 450+ million items a year without wasting money on Marketing . Funnet Mars 16, 2021. https://beeketing.com/blog/zara-growth-story/ .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *