Styringssettet OKR

Eksamen i sosial kommunikasjon i et bærekraftperspektiv er nå levert, som betyr at vi går videre til et nytt emne med en ny foreleser. Den tredje delen i Digital Markedsføring omhandler e-varehandel, og det er Karl Philip Lund som skal dra oss gjennom dette emnet. E-varehandel er noe jeg har sett veldig fram til. Mye av grunnen til dette er at eksamen går ut på å starte en egen nettbutikk, der vi som studenter får litt mer praksis trening når det kommer til Digital Markedsføring. Som i de foregående modulene skal jeg fortsette med bloggingen. Det vil bli publisert minimum ett blogginnlegg hver uke frem til eksamen. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om styringssettet OKR.  

Hva er OKR? 

OKR – kom deg i mål | DIG2100 (2103)

OKR står for Objective, Key Results. OKR er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater (Lund 2019). Dette rammeverket er utformet som et hjelpemiddel, der organisasjoner etablerer vidtrekkende mål på dager i stedet for måneder (White 2018).

OKR har eksistert siden 1970-tallet. Konseptet ble skapt av Andy Grove, men popularisert av John Doerr, som var en av de tidligste investorene i Google. OKR ble raskt et viktig fokus for Google, og selskaper som LinkedIn, Twitter, Spotify, AirBnB og Uber har siden fulgt etter. 

OKR i begynnelsen 

Kort forklart blir OKR brukt for å svare på to grunnleggende spørsmål:

 • Objektive: Hva ønsker du/vi å oppnå?
 • Key Results: Hvordan skal vi komme oss dit vi ønsker?

Når man skal starte med OKR er det anbefalt å begynne i en liten gruppe. Dette kommer av at man får testet konseptet før det blir presentert til resten av bedriften. Et eksempel på dette kan være en ledergruppe på 2-3 personer. Karl Philip Lund trekker frem åtte faktorer som bør gjennomføres i to kvartaler før OKR systemet kan begynne å rulle. Disse faktorene er vedlagt nedenfor. 

 1. Send ut litt nyttige lenker til nøkkelpersoner,
 2. Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer. Trigg nysgjerrigheten og skap internt engasjement.
 3. Introforedrag om OKR. 
 4. Avtal en 2-timers workshop 
 5. Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR
 6. Avtal hvordan dere skal rapportere ukentlig.
 7. Avtal et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet
 8. Presenter for hverandre i slutten av kvartalet

OKR blir implementert 

OKR: Objectives and Key Results – The Complete Guide | Mooncamp

Når man har testet OKR i minimum 2 kvartaler i en liten gruppe, er man klare til å rulle ut styringssettet til hele firmaet (Lund 2019). 

Man starter med å definere 3-5 nøkkelmål (objectives) på et selskap, team eller personlig nivå. Målene skal være ambisiøse, kvalitative, tidsbundne og handlingsbare av personen eller teamet (Maaskin u.d.). Et godt eksempel er å «øke kundetilfredsheten.»

Under vært mål skal man definere 3-5 målbare resultater. Nøkkelresultater (key results) viser hvordan suksessen vil se ut. Med nøkkelresultatene vet du når du har oppnådd målet. Nøkkelresultater er ikke oppgaver, de er det endelige resultatet av oppgaveserien. Nøkkelresultater skal være kvantifiserbare, oppnåelige, ha objektiv vurdering og være vanskelige, men ikke umulige. OKR-resultater kan være basert på vekst, ytelse, inntekt eller engasjement (Maaskin u.d.). I kontekst med målet «øke kundetilfredsheten» vil et godt nøkkelresultat være å «få 100 positive rangeringer i bedriftens supportchat». 

Man må evaluere OKR minst hver tredje måned. Skjønt, i virkeligheten bør du sjekke fremdriften til key results ukentlig. Nye mål settes i begynnelsen av hvert kvartal. Hvis man setter dette i kontekst med en ansatt, betyr dette at man ikke trenger å «kaste» bort tid på 1-1 møter hver måned, som igjen gir deg mer tid til å jobbe mot dine mål (White 2018)

Entreprenøren Alexander Maasik har stor erfaring med å jobbe med dette OKR systemet. Ifølge en kundeundersøkelse de gjennomførte har bedrifter som tar i bruk et OKR system over dobbelt så engasjerte ansatte enn en gjennomsnittlig amerikansk ansatt (Maaskin u.d.)

Hva kan gå feil med OKR? 

When Something Goes Terribly Wrong - The Modern Observer Group

OKR er som nevnt en ekstremt effektiv praksis for målsetting. Selv om de er enkle og spesielt enkle å bruke når organisasjonen din utvikler en rytme med dem, som med enhver annen ny praksis, kan organisasjoner gjøre feil når de først introduserer OKR. Nedenfor har jeg tatt utgangspunkt i google OKR «playbook», som viser til fem vanlige feil når det kommer til implementeringen av et OKR system (Prince u.d.)

 1. Målene dine er enten for utfordrende, eller ikke utfordrende nok 
 2. Angi og glemme OKR-ene dine 
 3. Man har for mange objectivs og key results 
 4. Nøkkelresultatene er ikke målbare 
 5. Ikke har det store bildet i bakhodet 

Oppsummering

«The results are better when the team sets high goals that are almost unattainable – even if you fail half the time!» ble klokt sagt av OKR sin oppfinner Andy Grove. I lys av dette sitatet, vil jeg si meg både inspirert og enig i det Grove sier. Dette kommer av at jeg personlig liker å jobbe i gruppe, fremfor å jobbe individuelt. Når det kommer til eksamensperioden før Covid-19 pandemien og under Covid-19 pandemien kan jeg se vesentlige forskjeller på både resultater og engasjement. Der jeg gikk fra å jobbe i kollokviegrupper, med klare mål og samarbeid i team (lignede OKR) til lite engasjement og mye arbeid alene. Etter mye alenetid og lite engasjement er det en befriende følelse å da se at denne modulen baseres på dette OKR fenomenet. 

Sebastian

Kilder

Lund, Karl Philip. 2019. OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021. 18 Desember. Funnet April 7, 2021. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/.

Maaskin , Alexander . u.d. Employee Guide to Getting Started with OKRs. Funnet April 7, 2021. https://blog.weekdone.com/employee-guide-getting-started-okrs/.

Prince , Sam . u.d. Common OKR mistakes when writing them. Funnet April 7, 2021. https://www.whatmatters.com/faqs/common-okr-mistakes/.

White, Sarah K. . 2018. What is OKR? A goal-setting framework for thinking big. 4 September . Funnet April 7, 2021. https://www.cio.com/article/3302036/okr-objectives-and-key-results-defined.html.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *