Viktigheten av nettverksbygging

I dagens innlegg skal jeg snakke om nettverksbygging, hvordan man kan skaffe seg en relevant mentor og viktigheten av disse to. Jeg har tatt utgangspunkt i First Round- kurset: Networking basics, som er fremført av Paul Pesek. Paul Pesek har trent hundrevis av studenter det siste tiåret og ble omtalt sammen med andre dedikerte trenere i Wall Street Journal. I tillegg til dette har han en lidenskap om å hjelpe andre med å navigere karrieren. Selve kurset består av åtte forskjellige moduler, henholdsvis:

 1. Din profesjonelle identitet
 2. Finne en mentor via LinkedIn
 3. Hvordan kontakte noen på LinkedIn?
 4. Koordinere en effektiv samtale 
 5. Hvordan navigere seg gjennom en samtale?
 6. Opptre profesjonelt
 7. Research
 8. Bygge relasjon

Disse modulene skal jeg forklare grundigere senere i dette blogginnlegget. Før jeg gjør det, vil det være essensielt å definere hva en mentor er for noe.

Hva er en mentor: 
En mentor, er en person som skal tilfører kunnskap, ekspertise og visdom til en mindre erfaren person. En effektiv mentor kan profesjonelt veilede, mens den opprettholder et vennlig og støttende forhold. En mentor bør alltid ha det beste i tankene og skreddersy sin mentorstil for å møte behovet til den mindre erfarende personen (D’angelo 2020)

Pesek belyser en interessant statistikk når det kommer til nettverksbygging og det med å skaffe seg en relevant mentor. I statistikken blir det blant annet forklart at 70% av mennesker i arbeid har fått sin jobb via nettverksbygging. Resten av statistikken er vedlagt nedenfor

Skjermbilde tatt fra https://first-round.teachable.com/courses/

Nå som jeg har gitt dere et dypere innblikk i hva en mentor er for noe, skal jeg forklare hva First Round-kurset: Networking Basics handler om. Hvis du selv vil ta dette kurset, klikk her

Skjermbilde tatt fra https://first-round.teachable.com/courses/

Modul 1: Finne din profesjonelle identitet 

«alles karriere forsetter å utvikle seg. Selv om du er ute av skolen. Jeg føler meg fortsatt som en student» – Andrew Huang (LEK Consulting). Dette sitatet setter i stor grad lys på hva denne modulen handler om, der man hele tiden vil bygge videre på sin profesjonelle identitet. Selv etter studiene. Pesek trekker frem fem kvaliteter som er nyttige å ha i bakhode når man oppsøker hjelp fra andre profesjonelle i bransjen. Disse kvalitetene skal være et hjelpemiddel for å unngå motgang på veien. 

 • Empati: Man bør lære å se personen man oppsøker sitt «point of view». 
 • Nysgjerrighet: Demonstrere at du er interessert i å lære av dem og deres erfaring. 
 • Takknemlighet: Vise takknemlighet ovenfor vedkommende som gir deg deres tid og oppmerksomhet. 
 • Relevans: Hvorfor søker du hjelp? Forklar til vedkommende hvorfor denne samtalen viktig for deg. 
 • Respekt: Behandle dem på samme måte som du selv ønsker å bli behandlet hvis noen skulle spurt deg om hjelp til noe. 

Før vi går videre til modul 2 vil det være viktig å huske på en ting. DE PROFESJONELLE HAR OFTE LÆRDOM AV Å SNAKKE MED DEG SOM STUDENT OGSÅ. 

Modul 2: Finne en mentor via LinkedIn

LinkedIn er en utrolig nyttig plattform i henhold til nettverksbygging. Denne plattformen gjør det mulig å filtrere søkene til hvilken bransje, studie og selskap du ønsker å sikte deg inn mot. Pesek forklarer i denne modulen, fire ulike måter å finne kontakter på: 

 • Perfect overlap: Noen som har hatt samme studieløp som deg eller noen som jobber i en bransje du sikter deg mot. Hvis vi setter dette i kontekst med mitt studieløp, vil personer som studerer markedsføring og merkevareledelse være min «perfect overlap».  
 • Great overlap: kan for eksempel være andre studenter på min skole som kan være interessante for meg. 
 • Similarites: Kan ære noen i et firma du er interessert i som gjorde lignende studier som deg på en lignende høyskole. I tillegg til dette kan det være personer som du indentifiserer deg med som har jobbet for et firma man er interessert i. 
 • Someone interesting: Et medmenneske som gjør noe du synes er interessant. 

Modul 3: Hvordan kontakte noen på LinkedIn

Denne module tar for seg forskjellene på å kontakte noen via e-post og LinkedIn. Den vesentlige forskjellen på disse to er at LinkedIn ses på som en enkel og rask måte å kontakte en person på, mens en mail ses på som mer formelt. Det er verdt å nevne at når man skal kontakte noen på LinkedIn vil det være essensielt å være kort, konkret og informativ. Pesek har indentifisert 3 huskeregler det kan være smart å benytte seg av: 

 • Hvem er du? Kort presentasjon av deg selv 
 • Hvorfor tar du kontakt med vedkommende? Forklar 
 • Hva er det du ønsker å få ut av denne samtalen? 

HUSK: kort, konkret og informativ

Modul 4: Koordinere en samtale effektivt 

Det er viktig at du viser ovenfor den profesjonelle at du er engasjert, samt ikke redd for å ta initiativ. Mentoren vil av høyst sannsynlighet ha mye å gjøre, der det er viktig at du er forberedt slik at han/hun ikke føler at samtalen er bortkastet. Husk: TID ER KOSTBART. Av den grunn bør man tenke over disse elementene for å få en så effektiv samtale som mulig: 

 • Sett er klart tidspunkt (vær fleksibel)
 • Hvilken kanal skal samtalen finne sted 

Når disse punktene er avtalt, send en invitasjon til Teams/Zoom så raskt som mulig, slik at det er satt opp i den profesjonelles timeplan. 

Modul 5: Hvordan navigere seg gjennom en samtale? 

Her blir det introdusert hvordan man med suksess starter, leder og avslutter en samtale. De fem viktighetene fra modul 1 spiller en stor rolle her, henholdsvis: Empati, nysgjerrighet, takknemlighet, relevans og respekt. I tillegg til dette vil det være essensielt å være en god lytter, der man viser engasjement og unngår å gjenta seg selv for ofte. La samtalen flyte og ikke stress. 

Modul 6: Opptre profesjonelt

I denne modulen snakker Pesek om hvordan man kan styre en samtale i en retning en selv ønsker. 

 1. Introduser deg selv: Hvordan har din profesjonelle karriere utviklet seg og hvordan vil den tenkelig se ut i fremtiden. Her er det viktig at du er relevant. Det vil for eksempel ikke være relevant å forklare vedkommende at man spilte fotball på barneskolen. RELEVANS ER ALT. 
 2. Still gode spørsmål til den profesjonelle og svar kort og konsist. 

Modul 7: Research 

Gode forberedelser før man kontakter sin mentor vil være utrolig viktig. Når det kommer til spørsmål man skal stille, har Pesket delt disse inn i 3 ulike kategorier: 

 • The main question: Stille relevante spørsmål som omhandler den profesjonelle og deres bedrift. 
 • The second question: Arbiedsoppgavene til bedriften og den profesjonelle. Her kan man også diskutere ulike utfordringer man møter på, samt konkurrenter. Et godt eksempel vil være å diksutere hvordan det går med bedriften/ arbiedsoppgvaene under Covid-19 pandemien. 
 • The third question: Hvilke tips og råd er relevant for deg som student og ung profesjonell ut ifra hva den profesjonelle har fått vite om deg gjennom samtalen?

Modul 8: Bygge relasjon

Etter en vellykket samtale med mentor, vil det være helt naturlig å takke vedkommende. Pesek forklarer at den beste måte å takke på er via mail. Dette gjør at mentor føler seg verdsatt, samtidig som at vedkommende får et veldig godt inntrykk av deg som person og som profesjonell. 

Oppsummering

Alt i alt var dette et utrolig lærerikt kurs, som jeg anbefaler på det sterkeste. Jeg tok dette kurset for første gang i starten av mars, der Karl Philip Lund anbefalte meg å gjøre dette før jeg tok kontakt med noen profesjonelle. Dette kurset gjorde meg i stor grad mye mer trygg, der jeg i nyere tid har blitt mer komfortabel når det kommer til å kontakte profesjonelle.  

Sebastian

Litteraturliste

First round kurset «networking basics» av Paul Pesek

D’angelo, Matt. 2020. How to find a mentor. 23 Desember. Funnet April 12, 2021. https://www.businessnewsdaily.com/6248-how-to-find-mentor.html.

Kagan, Julia. 2020. Networking . 29 Oktober. Funnet April 12, 2021. https://www.investopedia.com/terms/n/networking.asp.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *